• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Endless, Nanoline, Uniline, Femtoline, Borderline, Headliner… The Delta Light® kolekcia profilov pokračuje vo vývoji a zlepšení, ktoré vám umožnia hrať sa so svetelnými líniami. Dostupné sú svietidlá LED alebo bezšvové svietidlá a nekonečné opcie.

Kontinuálne svetelné línie boli dlhé roky súčasťou architektonického osvetlenia. Táto svetelná technika - väčšinou využívaná z čisto z funkčných dôvodov od vynálezu rúrkovej žiarovky - sa stala súčasťou kreatívneho myslenia architektov a dizajnérov i keď je to z úplne iných dôvodov.
Jednoduché usporiadanie žiariviek je nielen nákladovo efektívne a praktické, ale tiež vytvára líniu, ktorá prechádza priamo cez miestnosť, čo vyvoláva dojem, že je väčšia. Svetelné línie možno tiež považovať za umelé kópie dlhých strešných okien, napodobňujúcich účinok denného svetla, takže priestory sa zdajú vyššie a poskytujú väčší pocit svetla.

Na rozdiel od priemyselného použitia - tam, kde svetelné línie sa často objavujú tvrdé a studené - architekti a dizajnéri umiestňujú svetelné línie do viac diskrétnej alebo grafickej podoby s dôrazom na pocit v miestnosti než na interpretáciu osvetlenia. To vytvára atmosféru mäkkého celkového osvetlenia a miestnosti dodáva pokoj a pohodu. Okrem toho sa miestnosť zdá väčšia, ale svetelné línie tiež dodávajú smer a môžu byť použité na zvýraznenie stien, povrchov a štruktúr. Napríklad hojne sa používa osvetlenie výklenkov, spolu s bezšvovými hliníkovými profilmi stropov a stien. Spustené priame línie svetla prechádzajú priestorom a to najmä v kombinácii s nepriamym osvetlením. Je možné tiež vytvoriť ďalší grafický osvetľovací systém na povrchy, ktoré majú zvýrazniť štruktúru budovy.

Svetelné línie možno ľahko kombinovať s inými svetelnými zdrojmi, ako je bodové osvetlenie. Je možné vytvoriť dynamickú schému osvetlenia s farebným svetlom na steny alebo objekty, či nepriamo na stropy. To získalo v posledných rokoch veľký význam vzhľadom k ďalšiemu vývoju technológie LED. Spolu so žiarivkou táto technológia sa používa hlavne v zakrytých osvetleniach a svetelných líniách. LED svietidlá vyžadujú menej priestoru, to umožňuje vytvárať tenšie čiary a krivky, sledujúce organické línie v architektúre budovy.

V budúcnosti budú svetelné línie použité naviac trojrozmerným spôsobom. Prechod zo stropu na stenu plávajúc cez priestor, integrácia svetla do hmoty a štruktúry budov zvyšuje architektonickú atmosféru. Nesprávne použitie osvetlenia môže spôsobiť nepríjemný pocit alebo vnímanie ako chladnú atmosféru. Preto osvetlenie by malo byť súčasťou integrovaného prístupu architektov a projektantov pri návrhu priestorov a funkčnosti.

Nevyhnutnou súčasťou kvality architektúry je kvalita svetla, aj tie diskrétne a neviditeľné upevnené svietidla nenechajú pozorovateľovi svetlo nepovšimnuté.

Späť na začiatok