• 1
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11


Svetelný dizajn môže byť rozhodujúci faktor rozšírenia imidžu značky. Keď sa použije pre showroom, osvetlenie sa stáva marketingovým nástrojom k podpore značky, imidžu firmy a vytvára príjemný priestor, ktorý pomáha nadviazať vzťahy so zákazníkmi.

Špičkový dizajn showroomu a vlastnosti výrobkov prinášajú najlepší efekt iba v prípade, keď osvetlenie je realizované výrazným, funkčným a atraktívnym spôsobom. To zaisťuje nielen, že sú viditeľné výrobky a vymieňajú sa informácie, ale tiež to poukazuje na inovačnú silu danej spoločnosti, politiku životného prostredia a pochopenie dizajnu.

Svietidlá Delta Light boli používané niektorými poprednými svetovými značkami pre oživenie vyhlásenia o dizajne produktov a informácií o značkách, s cieľom vytvoriť nové úrovne lojality zákazníkov. Kolekcie produktov Delta Lighta a informácie do centra pozornosti, vytvárajú citlivú a štýlovú atmosféru.

Naprieč rôznymi trhmi spoločnosť Delta Light si vybudovala zvláštne odborné skúsenosti týkajúce sa dizajnu autosalónov vrátane McLaren, Mercedes, Audi, Volkswagen a ďalších značiek.

Späť na začiatok