• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 01
  • 02
  • 03


Delta Light® v súčasnosti zamestnáva v centrále v meste  Wevelgem (Belgicko) 250 ľudí. The Light of House – Dom svetla, architektonické ústredie v Belgicku, okrem kancelárskych priestorov a oddelenia výroby, zahŕňa aj priestranný showroom, sklady, laboratóriá na interné testovanie a certifikáciu i školiace stredisko. Ústredie spoločnosti Delta Light sa využíva ako centrum inšpirácie a vzdelávania, víta partnerov, architektov, dizajnérov osvetlenia, inžinierov, montérov i konečných užívateľov z celého sveta.

Spoločnosť Delta Light sa presťahovala do súčasných priestorov, architektonicky atraktívnej budovy nachádzajúcej sa vedľa diaľnice, v roku 2005. Poloha bola vybraná zo strategického hľadiska na mieste, kde sa pretínajú dve diaľnice:  Kortrijk-Bruges a Kortrijk-Ypres, iba dve hodiny od Londýna, Paríža a Amsterdamu. Komplex je vidieť z diaľnice Kortrijk-Bruges, čo bola jedna zo skutočností braná do úvahy pri zvažovaní náčrtov architektonického návrhu.

Dizajn zrealizovali belgickí architekti  Govaert a Vanhoutte, ktorí sídlia v Bruges a sú povestní svojou umeleckou víziou a autentickými návrhmi. Počiatočný podnet na postavenie novej budovy prišiel v novembri 2003. Proces výstavby trval približne 15 mesiacov a ukončil sa veľkým slávnostným otvorením v októbri 2006.

Vzhľadom na to, že osvetlenie je veľmi úzko späté s priestorom, architektúrou a dizajnom – a tiež potrebuje dýchať umeleckou stránkou – museli byť v návrhu zohľadnené všetky tieto faktory, avšak štýlovo a dômyselne. Výsledkom je ohromná čierna škatuľa, majstrovsky štruktúrované centrum dokonalosti, kreativity a efektívnosti. 

Pri kreslení podlažia s kanceláriami, ktoré malo za cieľ vytvoriť príjemnú pracovnú atmosféru, boli kľúčovými hodnotami svetlo, pohľad, priestor a transparentnosť. Celé podlažie obkolesujú veľké okná od zeme až po strop a zaisťujú tak maximálny prísun prirodzeného svetla. Navyše, príjemné vnútorné nádvorie v strede budovy ďalej rozširuje vonkajšie svetlo ku všetkým pracovným stolom, čo prináša ešte viac energie a vitality a pridáva tímu každý deň na nálade.

Vo februári 2014 spoločnosť Delta Light zverejnila svoje ambiciózne plány na rozšírenie ústredia firmy. Tento významný investičný projekt len ďalej zdôrazní medzinárodný rozvoj spoločnosti Delta Light, jej ambície a belgický pôvod. V novej budove bude najmodernejšie automatizované logistické stredisko, ktoré by malo ďalej vylepšovať produktové toky a kontrolu procesov. Tým sa v existujúcich priestoroch uvoľní rozsiahla plocha na rozšírenie oddelenia výskumu a vývoja, laboratória a výrobnej jednotky. Predpokladá sa, že nové pracovisko bude pripravené v polovici roka 2015.

Späť na začiatok