• Inhouse 3
  • Inhouse 4
  • Inhouse 1
  • Inhouse 2

 

Spoločnosť Delta Light® od začiatku hnal dopredu dizajn a technológia. Aj letmý pohľad na sortiment výrobkov okamžite odhalí, že inovácia je hlavným stimulom rozvoja. Dizajnový tím Delta Light, ktorý sídli v Belgicku, si zakladá na vášni pre osvetlenie a dizajn, na rozsiahlom výskume trendov a trhu a na hĺbkových znalostiach vývoja výrobkov. Za tie roky sa im podarilo vytvoriť sortiment nadčasových, elegantných svietidiel a často aj takých, ktoré spôsobujú zmeny v tomto odvetví.

Dizajn a vývoj nových kolekcií sa inšpirujú trendmi v architektúre, podporujú ich pokroky v technológii a vychádzajú z požiadaviek trhu. Dizajn a konštrukcia každého nového výrobku udržuje rovnováhu medzi tvarom, materiálom, funkcionalitou, flexibilitou a technológiu so zámerom vytvoriť pridanú hodnotu pre všetkých zainteresovaných na predaji, špecifikácii, montáži i využívaní svetla. 

Kreatívny prístup spoločnosti potvrdil aj názor viacerých odborných porôt a vďaka nim získané prestížne ocenenia, medzi inými: Red Dot Award, iF Design Awards, Good Design Award a mnohé ďalšie. 

Interný tím pre výskum a vývoj v spoločnosti Delta Light navrhuje takmer všetky produkty. Delta Light spája svoje sily s externými dizajnérmi iba príležitostne. Najnovším príkladom je model Metronome, ktorý navrhol belgický módny dizajnér Tim Van Steenbergen.

Späť na začiatok