Delta Light® vždy stála na čele nového vývoja a následne si získala stabilnú pozíciu vedúceho inovátora exkluzívnych výrobkov v oblasti osvetlenia. Nešťastným dôsledkom filozofie spoločnosti zameranej na dizajn je vysoký počet otrockých kópií, ktoré sú na trhu dostupné. Tieto porušenia práv duševného vlastníctva Delta Light vnímame ako neférovú hospodársku súťaž a neoprávnené zasahovanie do inovatívneho dizajnu a jeho úspechu.

Delta Light®  na ochranu imidžu svojej značky a pretože si ctí oddanosť a lojálnosť zákazníkov po celom svete, aktívne stíha a predvoláva všetkých výrobcov a distribútorov kópií výrobkov Delta Light® v celosvetovom meradle, domáha sa, aby porušovatelia okamžite prestali s výrobou, ponukou, obchodom, používaním, propagáciou, distribúciou a predajom výrobku. V tomto ohľade Delta Light® zaviedla prísnu politiku na vymáhanie exkluzivity svojich dizajnov všetkými legálnymi prostriedkami.


Ak ste si všimli nejaké kópie výrobkov značky Delta Light, kontaktujte nás na adrese legal@deltalight.com.

Späť na začiatok