The Lighting Bible

Spoločnosť Delta Light predstavila svoj prvý katalóg výrobkov v roku 1997 pod názvom Biblia osvetlenia. Z katalógu sa stala referenčná a inšpiratívna publikácia v odvetví osvetlenia. Najnovšou verziou je Biblia osvetlenia č. 10, uvedená v apríli 2013 počas výstavy Euroluce v Miláne. Nové vydanie č. 11 bude pripravené v apríli 2015.


Nová Biblia osvetlenia vychádza každé dva roky, pričom počas podujatia Light+Building vo Frankfurte vychádza doplnok k novej kolekcii. Publikácia sa vyvinula tak, že z brožúrky z roku 1997 je dnes inšpiratívna kniha s viac ako 1000 stranami, plná nových dizajnov, farieb a materiálov, ako aj mnohých technických inovácií a fotografií projektov.

V Biblii osvetlenia je predstavený celý sortiment spoločnosti Delta Light od vhĺbených modelov až po riešenia montované na povrch, samostatné svietidlá, lineárne osvetlenie či individuálne profily a exteriérové inštalácie. Posledná kapitola knihy obsahuje všetky technické údaje a podrobnosti všetkých variantov, príslušenstva a požiadaviek. Biblia osvetlenia sa teda osvedčila ako účinný nástroj pre všetky strany zúčastnené na projekte, počínajúc architektmi a stavebnými inžiniermi, elektrikármi, investormi až po koncových používateľov.


Ak si chcete objednať výtlačok, vyplňte kontaktný formulár.
Ak si chcete prezrieť katalóg alebo si ho prevziať vo formáte pdf, pozrite si časť Publikácie.

 

Späť na začiatok